KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK (13 Nisan 2013)

Hacettepe Üniversitesi
Etik Kurulları ve Komisyonları
06100, Sıhhiye/ Ankara