Hacettepe Üniversitesi Etik Kurulları ve Komisyonları
H.Ü. ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ

H.Ü. ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ

Prof. Dr. Banu  ERGÖÇMEN (Başkan)

Nüfus Etütleri Enstitüsü

Doç. Dr. Sinem AKGÜL (Raportör)

Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Müge AKSU

Diş Hekimliği Fakültesi

Prof. Dr. İclal SARAÇOĞLU

Eczacılık Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ayça GELGEÇ BAKACAK

Edebiyat fakültesi

Prof. Dr. Nilgün SEÇKEN

Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Nuri DOĞAN

Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Gülçin Cankız  ELİBOL

Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT

Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Özgür TEOMAN 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Leyla ŞENTÜRK ÖZER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Öznur YILMAZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Pınar ARPINAR AVŞAR

Spor Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Esin İLERİ GÜREL

Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Bülent GÜL 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

                     

Hacettepe Üniversitesi
Etik Kurulları ve Komisyonları
06100, Sıhhiye/ Ankara