ETİK KURULU ÜYELERİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ETİK KURULU ÜYELERİ
Adı-SoyadıBölümü
FEN VE MÜHENDİSLİK
Prof. Dr. Yücel TıraşFen Fakültesi-Matematik Bölümü
Prof. Dr. Feza ArıkanMühendislik Fak. -Elek. ve Elekt. Müh. Böl.
SAĞLIK BİLİMLERİ
Prof. Dr. Şule YiğitTıp Fakültesi-Çoc. Sağ. ve Hast. ABD
Prof. Dr. Elif Anıl YağcıoğluTıp Fakültesi-Ruh Sağ. ve Hastalıkları ABD
GÜZEL SANATLAR
Prof. Turhan ÇetinGüzel Sanatlar Fakültesi-Heykel Bölümü
Prof. Refa EmraliGüzel Sanatlar Fakültesi-Heykel Bölümü
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER
Prof. Dr. Seval FerEğitim Fakültesi – Eğitim Bilimleri Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep AydınEdebiyat Fakültesi-İngiliz Dilbilimi Bölümü
HUKUK
Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Bumin ÖzarslanHukuk Fakültesi-Milletlerarası Hukuk ABD.
HÜKSAM (HÜ KADIN SORUNLARI VE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ)
Prof. Dr. Özlem Cankurtaranİktisadi ve İdari Bil. Fak. – Sosyal Hizmet Bölümü
ETİK İLE İLGİLİ AKADEMİK BİRİM VEYA ETİK UZMAN
Dr. Öğretim Üyesi Önder İlgiliTıp Fakültesi-Tıp Tarihi ve Etik ABD
İDARİ PERSONEL
Meltem DemirözEğitim Komisyonu Koordinatörlüğü
 
Senato Kararı
Oturum TarihiOturum SayısıKarar Sayısı
15.05.2019102019-184
Hacettepe Üniversitesi
Etik Kurulları ve Komisyonları
06100, Sıhhiye/ Ankara