ANA SAYFA

 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

 

Etik Kurul

 
     

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

 

HÜ Etik Komisyonu

 
     

Hayvan Deneyleri Etik Kurulu

 

Dergi Değerlendirme ve Yayın Komisyonu

 

Yayın Etiği Komisyonu

 
 

 

Hacettepe Üniversitesi
Etik Kurulları ve Komisyonları
06100, Sıhhiye/ Ankara