Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Üyeleri

DENEY HAYVANLARI ETİK KURUL ÜYELERİ

BAŞKAN / BAŞKAN VEKİLİ :

Prof. Dr. Sema ÇALIŞ
H.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji A.D.
(BAŞKAN)
305 30 11 scalis@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Nüket Örnek BÜKEN
H.Ü. Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik A.D.
(BAŞKAN VEKİLİ)
305 10 98 buken@hacettepe.edu.tr
 
ÜYELER:
  Prof. Dr. Mehmet Ali ONUR
H.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
305 80 15
305 80 00
mali@hacettepe.edu.tr
  Prof. Dr. M. Yıldırım SARA
H.Ü Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD.
305 10 86 ysara@hacettepe.edu.tr
Doç. Dr. Aytekin AKYOL
H.Ü. Tıp Fakültesi Patoloji A.D.
305 15 66 aytekina@hacettepe.edu.tr
Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR
H.Ü. Transgenik Hayvan Teknolojileri UAM
(Veteriner Hekim)
305 16 55 ilyas@hacettepe.edu.tr
Doç. Dr. Meltem TUNCER
H.Ü. Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D.
305 15 67 tuncermeltem@gmail.com
  Doç. Dr. Ersoy KONAŞ
H.Ü. Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
305 17 62 konas@hacettepe.edu.tr
Doç. Dr. Güneş ESENDAĞLI
H.Ü. Kanser Enstitüsü Temel Onkoloji A.D.
305 44 13 gunese@hacettepe.edu.tr
Doç. Dr. Abdullah C. AKMAN
H.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Periodonti A.D.
305 22 37 dtacakman@yahoo.com
Doç. Dr. M. Alper ÇETİNKAYA
H.Ü. Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sorumlu Veteriner Hekim
305 16 55 macetinkaya@gmail.com
  Yrd. Doç. Dr. Banu Cahide TEL
H.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji A.D.
305 21 31 banutel@hacettepe.edu.tr
Av. Yasemin ÖZSELÇUK
H.Ü. Rektörlük Hukuk Müşavirliği
305 10 30 yaseminozselcuk@hotmail.com
Serdar ÇAKIROĞLU
Sivil Toplum Kuruluşu Üyesi
serdarcakiroglu@gmail.com
  Mevlüt ÖKSÜZOĞLU
Halk Temsilcisi Üye
Hacettepe Üniversitesi
Etik Kurulları ve Komisyonları
06100, Sıhhiye/ Ankara