GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU->Duyurular

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna başvuru yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
1. Bir adet ıslak imzalı başvuru dosyası ekleri ile birlikte, şeffaf kapaklı dosyaya takılmış olarak GO Etik Kurul Sekreterliğine teslim edilmelidir.
2. Başvuru dosyasının imzasız bir kopyası ise ekleri ile birlikte (Örn: 3 Adet Makale) pdf formatında, tek dosya halinde konu kısmına sorumlu araştırmacının ismi yazılarak goetik@hacettepe.edu.tr adresine aynı gün gönderilmelidir.
3. E-posta ile yollanan başvuru dosyalarında, klasöre sorumlu araştırmacı ismi ve başvuru tarihi yazılmalıdır.
Kurulumuzun Ekim ayında toplantı günleri aşağıdaki tarihler olarak belirlenmiştir:
04 Ekim 2022
18 Ekim 2022
- Yeni dosya başvuruları her gün saat 10:00 - 12:00 arasında kabul edilecektir.
- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Etik kurulumuz saat 10:00 - 12:00 arasında telefonla aramalara cevap verebilecektir.