GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU->Duyurular

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 2018 yılı toplantı tarihleri

- 06 ŞUBAT 2018 - 20 ŞUBAT 2018
- 06 MART 2018 - 20 MART 2018
- 03 NİSAN 2018 - 17 NİSAN 2018

Etik Kurul başvurusu yapacakların dosyalarını en az toplantı tarihinden
5 iş gün önce Etik Kurullar sekreterliğine şeffaf kapaklı dosya içerisinde 2 adet olacak şekilde teslim etmeleri gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi
Etik Kurulları ve Komisyonları
06100, Sıhhiye/ Ankara