H.Ü. DERGİ DEĞERLENDİRME VE YAYIN KOMİSYONU

Prof. Dr. Cemal GÜZEL

Prof. Dr. Murat YURDAKÖK

Prof. Dr. Suavi AYDIN

Prof. Dr. Fatma ÖZ

Doç. Dr. Ergi Deniz ÖZSOY

Prof. Dr. Sait Aykut AYTAÇ

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

Prof. Dr. Aylin GÜRBAY

Doç. Dr. Özcan DOĞAN

Doç Dr. Zeliha YILMAZ

Hacettepe Üniversitesi
Etik Kurulları ve Komisyonları
06100, Sıhhiye/ Ankara