Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeleri
Adı Soyadı Birimi

Prof. Dr. R. Neslihan GÜRSOY

Hacetttepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AD

Prof. Dr. Ayşe Nurşen BAŞARAN

Hacetttepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji AD

Prof. Dr. İ. İrem ÇANKAYA

Hacetttepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik AD,
Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Selma SARAÇ TARHAN

Hacetttepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya AD

Prof. Dr. Figen TIRNAKSIZ

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AD

Doç. Dr. Burçin UÇANER ÇİFTDALÖZ

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Doç. Dr. Turgut Emrah BOZKURT

Hacetttepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD,
Müdür Yardımcısı (H.Ü. Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu)

Doç. Dr. H. Gencay KEÇELİ

Hacetttepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji  AD

Doç. Dr. Sibel DOĞAN GÜNAYDIN

Hacetttepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

Prof. Dr. İpek EROĞLU

Hacetttepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Temel Bilimleri AD

Dr. Öğr. Üyesi Özge İNAL

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AD

Dr. Öğr. Üyesi Müge DEMİR

Hacetttepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

Av. Ceylan KAYACAN GELBAL

Hacetttepe Üniversitesi Hukuk Müşavirliği

Kurul Üyeleri 19.12.2018 Tarih/2018-2313 sayılı Yönetim Kurulu Kararı