Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

      Hacettepe Üniversitesi Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Birimi

Adı Soyadı

Görevi

H.Ü. Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Teknoloji ABD

Prof. Dr. Neslihan Gürsoy

Üye

H. Ü.Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Toksikoloji ABD

Prof. Dr. Ayşe Nurşen Başaran

Üye

H.Ü. Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Botanik ABD

Prof. Dr. İ. İrem Çankaya

Üye

H. Ü. Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Kimya ABD

Prof. Dr. Selma Saraç Tarhan

Üye

Gazi Üniv. Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Teknoloji ABD

Prof. Dr. Figen Tırnaksız

Üye

Gazi Üniversitesi Türk Müziği
Devlet Konserv.

Doç. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz

Üye

H. Ü. Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji ABD

Doç. Dr. Turgut Emrah Bozkurt

Üye

H. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
Periodontoloji  ABD

Doç. Dr. H. Gencay Keçeli

Üye

H. Ü. Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hast. ABD

Doç. Dr. Sibel Doğan Günaydın

Üye

H. Ü. Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Temel Bilimleri ABD

Doç. Dr. İpek Eroğlu

Üye

Ankara Üniv. Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Teknoloji ABD

Dr. Öğr. Üyesi Tangül Şen

Üye

H. Ü. Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik ABD

Dr. Öğr. Üyesi Müge Demir

Üye

H. Ü. Hukuk Müşavirliği

Av. Ceylan Kayacan Gelbal

Üye

 Kurul Üyeleri*
*19.12.2018 Tarih/2018-2313 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Sekretarya:

 

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

1

Zehra Kurukama Aydın

zehra.aydin@hacettepe.edu.tr

2

Seçil Sargın

sun.sesa@hotmail.com