Hacettepe Üniversitesi Etik Kurulları ve Komisyonları
Hayvan Deneyleri Etik Kurulu -> Duyurular

Kurulumuzun toplantısı 04 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır. Etik Kurul başvurusu yapacakların dosyalarını en geç 28 Kasım 2018 saat 12:00'a kadar Etik Kurul sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılan başvurular gündeme alınmayacaktır.

Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Programı MODÜL-1 Kursu 29-30 Kasım
2018 tarihinde yapılacaktır. Kayıtlar için Yaşam Boyu Öğrenme Merkezine
(www.yasamboyu.hacettepe.edu.tr) başvurunuz.

Modül-2 Kursu Sömestr tatilinde yapılacaktır.  Sertifika için her iki Modülü tamamlama zorunluluğu vardır.

Hacettepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurul Başvurusu Yapacakların Dikkatine

Omurgalı hayvan kullanımı olan derslerin (Lisans, Yüksek Lisans, Doktara, Uzmanlık vb.) ders sorumlularınca 5 yılda bir "EĞİTİM AMACIYLA CANLI OMURGALI DENEY HAYVANI KULLANIMI İÇİN BAŞVURU FORMU" doldurularak Etik Kurul izni alması gerekmektedir.

Avrupa Birliği ve Ülkemizdeki yasal mevzuata göre;
Zebra balıklarında yapılacak çalışmalarda, fertilizasyon (döllenme) sonrası gelişimlerinin ilk 120 saatine kadar olan süreçte kullanılacak embriyo ve larvalar için Etik Kurul iznine gerek yoktur.
Kaynak: European Zebrafish Resource Center (EZRC)

İlgili Bakanlıkça Üniversitemizde Deneysel Araştırma ve Diğer Bilimsel Faaliyetler için deney hayvanı kullanımı ve barındırılması onaylanmış ve ruhsatlandırılmış yerler;
- Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD. Araştırma Laboratuvarı
- Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Araştırma Laboratuvarı
- Tıp Fakültesi Tıbbi Biyofizik AD. Araştırma Laboratuvarı
- Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD. Araştırma Laboratuvarı
- Tıp Fakültesi Tıbbi Fizyoloji AD. Araştırma Laboratuvarı
- Transgenik Hayvan Teknolojileri UAM

İlgili Bakanlıkça Üniversitemiz Sıhhıye Kampüsünde deneysel kullanımı onaylanmış ve ruhsatlandırılmış hayvan türleri;
- Fare / Transgenik Fare
- Sıçan
- Kobay
- Tavşan
- Zebra Balığı / Transgenik Zebra Balığı
- Kurbağa

Güncelleme Tarihi : 16.10.2017

Hacettepe Üniversitesi
Etik Kurulları ve Komisyonları
06100, Sıhhiye/ Ankara