Hayvan Deneyleri Etik Kurulu -> Duyurular

05 Ekim 2022 /Kurulumuz Ekim Ayı toplantısı uzaktan video konferans yoluyla 25 Ekim 2022 tarihinde yapılacaktır. Kurulumuza Etik Kurul başvurusu yapacakların dosyalarını en geç 19 Ekim 2022 saat 12.00 kadar bir nüshasını imzalı olarak pdf formatında (Eklerde dahil) hadek@hacettepe.edu.tr adresi 
üzerinden mail olarak, bir nüshasını ıslak imzalı olarak Etik Kurul sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurul Başvurusu Yapacakların Dikkatine

Omurgalı hayvan kullanımı olan derslerin (Lisans, Yüksek Lisans, Doktara, Uzmanlık vb.) ders sorumlularınca 5 yılda bir "EĞİTİM AMACIYLA CANLI OMURGALI DENEY HAYVANI KULLANIMI İÇİN BAŞVURU FORMU" doldurularak Etik Kurul izni alması gerekmektedir.

Avrupa Birliği ve Ülkemizdeki yasal mevzuata göre;
Zebra balıklarında yapılacak çalışmalarda, fertilizasyon (döllenme) sonrası gelişimlerinin ilk 120 saatine kadar olan süreçte kullanılacak embriyo ve larvalar için Etik Kurul iznine gerek yoktur.
Kaynak: European Zebrafish Resource Center (EZRC)

İlgili Bakanlıkça Üniversitemizde Deneysel Araştırma ve Diğer Bilimsel Faaliyetler için deney hayvanı kullanımı ve barındırılması onaylanmış ve ruhsatlandırılmış yerler;
- Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD. Araştırma Laboratuvarı
- Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Araştırma Laboratuvarı
- Tıp Fakültesi Tıbbi Biyofizik AD. Araştırma Laboratuvarı
- Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD. Araştırma Laboratuvarı
- Tıp Fakültesi Tıbbi Fizyoloji AD. Araştırma Laboratuvarı
- Transgenik Hayvan Teknolojileri UAM

İlgili Bakanlıkça Üniversitemiz Sıhhıye Kampüsünde deneysel kullanımı onaylanmış ve ruhsatlandırılmış hayvan türleri;
- Fare / Transgenik Fare
- Sıçan
- Kobay
- Tavşan
- Zebra Balığı / Transgenik Zebra Balığı
- Kurbağa