Hayvan Deneyleri Etik Kurulu -> Duyurular

Kurulumuz Eylül Ayı toplantısı için 26.09.2017 tarihinde toplanacaktır.
Etik Kurul başvurusu yapacakların dosyalarını en geç 19.09.2017 saat 17:00'a kadar Etik Kurul sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.
Daha sonra yapılan başvurular gündeme alınmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurul Başvurusu Yapacakların Dikkatine

Omurgalı hayvan kullanımı olan derslerin (Lisans, Yüksek Lisans, Doktara, Uzmanlık vb.) ders sorumlularınca 5 yılda bir "EĞİTİM AMACIYLA CANLI OMURGALI DENEY HAYVANI KULLANIMI İÇİN BAŞVURU FORMU" doldurularak Etik Kurul izni alması gerekmektedir.

İlgili Bakanlıkça Üniversitemizde Deneysel Araştırma ve Diğer Bilimsel Faaliyetler için deney hayvanı kullanımı ve barındırılması onaylanmış ve ruhsatlandırılmış yerler;
- Transgenik Hayvan Teknolojileri UAM
- Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Araştırma Laboratuvarı
- Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD. Araştırma Laboratuvarı
- Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD. Araştırma Laboratuvarı
- Tıp Fakültesi Tıbbi Fizyoloji AD. Araştırma Laboratuvarı
- Tıp Fakültesi Tıbbi Biyofizik AD. Araştırma Laboratuvarı

İlgili Bakanlıkça Üniversitemizde deneysel kullanımı onaylanmış ve ruhsatlandırılmış hayvan türleri;
- Fare
- Sıçan
- Kobay
- Tavşan
- Zebra Balığı
- Kurbağa

Güncelleme Tarihi : 05.05.2017

Hacettepe Üniversitesi
Etik Kurulları ve Komisyonları
06100, Sıhhiye/ Ankara