Hacettepe Üniversitesi Etik Kurulları ve Komisyonları
Hayvan Deneyleri Etik Kurulu -> Duyurular

Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı 9-16 Kasım 2019 tarihlerinde açılacaktır.
Detaylı bilgi ve kayıt için Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ile iletişime geçiniz.
İletişim : http://www.yasamboyu.hacettepe.edu.tr/   0312 297 67 94

Kurulumuz Ekim Ayı toplantısı için 23 Ekim 2019 tarihinde toplanacaktır. Etik Kurul başvurusu yapacakların dosyalarını en geç 17 Ekim 2019 tarihi saat 17:00'a kadar Etik Kurul sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılan başvurular gündeme alınmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurul Başvurusu Yapacakların Dikkatine

Omurgalı hayvan kullanımı olan derslerin (Lisans, Yüksek Lisans, Doktara, Uzmanlık vb.) ders sorumlularınca 5 yılda bir "EĞİTİM AMACIYLA CANLI OMURGALI DENEY HAYVANI KULLANIMI İÇİN BAŞVURU FORMU" doldurularak Etik Kurul izni alması gerekmektedir.

Avrupa Birliği ve Ülkemizdeki yasal mevzuata göre;
Zebra balıklarında yapılacak çalışmalarda, fertilizasyon (döllenme) sonrası gelişimlerinin ilk 120 saatine kadar olan süreçte kullanılacak embriyo ve larvalar için Etik Kurul iznine gerek yoktur.
Kaynak: European Zebrafish Resource Center (EZRC)

İlgili Bakanlıkça Üniversitemizde Deneysel Araştırma ve Diğer Bilimsel Faaliyetler için deney hayvanı kullanımı ve barındırılması onaylanmış ve ruhsatlandırılmış yerler;
- Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD. Araştırma Laboratuvarı
- Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Araştırma Laboratuvarı
- Tıp Fakültesi Tıbbi Biyofizik AD. Araştırma Laboratuvarı
- Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD. Araştırma Laboratuvarı
- Tıp Fakültesi Tıbbi Fizyoloji AD. Araştırma Laboratuvarı
- Transgenik Hayvan Teknolojileri UAM

İlgili Bakanlıkça Üniversitemiz Sıhhıye Kampüsünde deneysel kullanımı onaylanmış ve ruhsatlandırılmış hayvan türleri;
- Fare / Transgenik Fare
- Sıçan
- Kobay
- Tavşan
- Zebra Balığı / Transgenik Zebra Balığı
- Kurbağa

Güncelleme Tarihi : 16.10.2017

Hacettepe Üniversitesi
Etik Kurulları ve Komisyonları
06100, Sıhhiye/ Ankara