GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Prof. Dr. A. Nurten AKARSU (Başkan)

Tıbbi Genetik A.D.

Prof. Dr. Sevda F. MÜFTÜOĞLU

Histoloji ve Embriyoloji A.D.

Prof. Dr. Yıldırım SARA

Tıbbi Farmakoloji A.D.

Prof. Dr. Hatice Doğan BUZOĞLU

Endodonti A.D.

Prof. Dr. R. Köksal ÖZGÜL

Pediatrik Temel Bilimler A. D.

Prof. Dr. Ayşe Lale DOĞAN

Temel Onkoloji A.D.

Prof. Dr. Mintaze Kerem GÜNEL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. Oya Nuran EMİROĞLU

Hemşirelik Fakültesi

Prof. Dr. Elmas Ebru YALÇIN

Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı A.D.

Prof. Dr. Necdet SAĞLAM

Fen Bilimleri Enstitüsü

Doç. Dr. Gözde GİRGİN

Eczacılık Fakültesi Toksikoloji A.D.

Doç. Dr. Fatma Visal OKUR

Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi

Doç. Dr. Can Ebru KURT

Nöroloji A.D.

Yrd. Doç. Dr. H. Hüsrev TURNAGÖL

Spor Bilimleri Y.O.

Yrd. Doç. Dr. Özay GÖKÖZ

Tıbbi Patoloji A.D.

Öğr. Gör. Dr. Müge DEMİR

Tıp Tarihi ve Etik A.D.

Öğr. Gör. Dr. Meltem ŞENGELEN

Halk Sağlığı A.D.

Av. Meltem ONURLU

Hukuk Müşavirliği

H.Ü. 27.04.2016 tarihli 2016-127 karar sayılı senato kararı ile

Hacettepe Üniversitesi
Etik Kurulları ve Komisyonları
06100, Sıhhiye/ Ankara