Hacettepe Üniversitesi Etik Kurulları ve Komisyonları
HÜ HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULU

DENEY HAYVANI KULLANIMI SERTİFİKASI ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 30.11.2017 tarihinde yayınlanan "DENEY HAYVANLARI KULLANIMI SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMINA DAİR GENELGE", 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni genelge web sayfamızın mevzuat kısmında yer almaktadır.

Yenilenen “Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge” gereği, Hayvan Deneyleri Etik Kurulumuzca yürütülen Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programlarında modüler sisteme geçilmiştir.

MODÜL -1:

 1. Her hayvan türü için temel ortak dersleri içeren eğitim programıdır.
 2.  Modül-1 Kursu 2 günlük bir programdır.
 3. Teorik derslere %80, pratik derslere %100 devam zorunluluğu vardır.
 4. “Hayvan Deneylerinin Tasarlanması” pratik dersleri; 1. gün verilecek deney senaryolarının, öğrenci gruplarınca hazırlanarak 2. gün sunulması ve tartışılması şeklinde olacaktır.
 5. “Hayvan Laboratuvarlarında İş Sağlığı ve Güvenliği” pratik dersleri; Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD Araş. Lab. ve Deney Hayvanları Uyg. ve Araş. Merk.’nde yapılacaktır.
 6. Kurs sonunda yapılacak sınavda, 100 üzerinden 70 ve üzeri not alanlar Modül-1 Kursunu tamamlamış sayılacak ve aldıkları “Başarı Belgesi” ile Modül-2 Kurslara kayıt yaptırabileceklerdir.
 7. Modül-2 Kurslar, tür bazlı eğitimler olup hangi tür için sertifika isteniyorsa o tür için açılacak Modül-2 Kursa kayıt yaptırılmalıdır. Örnekle açıklamak gerekirse; Tavşan Sertifikası almak isteyen biri, Modül-1 Kursunu tamamladıktan sonra Modül-2 Tavşan Kursunu alarak Sertifika sahibi olabilir. Fare ve Sıçan için ise 2 türün de eğitimlerini içeren tümleşik tek modül açılacak isteyen tek tek, isteyen hem fare ve sıçan eğitimlerinin ikisine de katılarak 2 tür için tek seferde sertifika alabilecektir. Ayrıca başka bir tür için daha sertifika isteniyorsa sadece o türün Modül-2 Kursunu tamamlayarak Sertifikalarının tür kapsamını genişletebileceklerdir.
 8. Açılacak Modül-1 kurslarında, katılımcıların hangi tür için sertifika talebi olduğu öğrenilerek yıl içerisinde o yönde Modül-2 kursları düzenlenecektir. Kurs tarihleri, Etik Kurullar ve Hayvan Deneyleri Etik Kurulu web sayfasında güncel olarak duyurulacaktır.

(http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/hdek/duyurular.php)

 1. Bu kurs programında işlenecek dersler aşağıda listelenmiştir.

 

DENEY HAYVANLARI KULLANIMI SERTİFİKA PROGRAMI
MODÜL-I KURSU

 

Dersin Adı

Dersin Süre ve Niteliği

 Dersi Anlatacak Öğretim Üyesi

1

Mevzuat

1T

Prof. Dr. Melih Ö. BABAOĞLU

2

Hayvan deneylerinde etik ve 3R

1T

Prof. Dr. Nüket Örnek BÜKEN

3

Hayvan davranışları

1T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

4

Hayvan laboratuvarlarının  işletimi

1T + 2P

Prof.Dr. Yıldırım SARA

5

Hayvan laboratuvarlarında iş sağlığı ve biyogüvenlik

1T + 2P

Yrd. Doç. Dr. Banu C. TEL

6

Hayvan deneylerinin tasarlanması

2T

Doç. Dr. Aytekin AKYOL

7

Hayvan deneylerinin tasarlanması

4P

Doç. Dr. Aytekin AKYOL
Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

8

Hayvan deneylerine alternatif yöntemler

2T

Prof. Dr. Y. Çetin KOCAEFE

9

Biyoistatistik

2T

Prof. Dr. Erdem  KARABULUT

 

MODÜL-2 FARE/SIÇAN TÜMLEŞİK KURSU:

 1. Modül-2 Fare/Sıçan Tümleşik Kursu 7 günlük bir programdır.
 2. Bu kursa, Modül-1 veya eşdeğeri lisansüstü dersleri (TFR790, TET718) tamamlayanlar kayıt yaptırabilir.
 3. Bu programda; isteyen sadece fare derslerine katılarak “Fare Sertifikası”, isteyen sadece sıçan derslerine katılarak “Sıçan Sertifikası” alabilir.
 4. Teorik derslere %80, pratik derslere %100 devam zorunluluğu vardır.
 5. “Hastalık Modelleri” pratik dersleri; kursiyer gruplarına verilecek deney senaryolarının, gruplarca hazırlanarak sunulması ve tartışılması şeklinde olacaktır.
 6. Kurs sonunda yapılacak sınavda, 100 üzerinden 70 ve üzeri not alanlar Modül-2 Kursunu tamamlamış sayılacak ve ilgili tür/türlere ilişkin başarı belgelerini alacaklardır. Bu başarı belgesi ile Hayvan Deneyleri Etik Kurulundan, Sertifikalarını alabileceklerdir.
 7. Kurs tarihleri, Etik Kurullar ve Hayvan Deneyleri Etik Kurulu web sayfasında (http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/) güncel olarak duyurulacaktır.
 8. Bu kurs programında işlenecek dersler aşağıda listelenmiştir.

 

DENEY HAYVANLARI KULLANIMI SERTİFİKA PROGRAMI
MODÜL-2 FARE/SIÇAN TÜMLEŞİK KURSU

 

Dersin Adı

Dersin Süre ve Niteliği

 Dersi Anlatacak Öğretim Üyesi

1

Ağrı, ıstırap, sıkıntı ve insani sonlandırma noktalarının belirlenmesi

2T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

2

Koloni Standardizasyonu
a) Genetik standardizasyon
b) Mikrobiyolojik standardizasyon
c) Bakım-barındırma
d) Araştırma

3T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

3

Temel cerrahi

2T

Yrd. Doç. Dr. Mert ÇALIŞ

4

Fare anatomi ve fizyolojisi

1T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

5

Fare biyokimyası

1T

Doç. Dr. Mert PEKCAN

6

Fare histolojisi

1T

Prof. Dr. Siyami KARAHAN

7

Fare beslenmesi ve yetiştiriciliği

2T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

8

Fare hastalıkları

2T

Doç. Dr. Buğrahan YAĞCI

9

Farelerde sağlık tarama programı

1T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

10

Farelerde sağlık tarama programı

2P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

11

Fare kullanılan hastalık modelleri

2T

Doç. Dr. Aytekin AKYOL

12

Fare kullanılan hastalık modelleri

2P

Doç. Dr. Aytekin AKYOL

13

Farelerde temel manüplasyonlar
(Tutuş, madde verme, örnek alma)

3T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

14

Farelerde anestezi ve ötenazi teknikleri

2T

Prof. Dr. Zeynep PEKCAN

15

Farelerde tutuş teknikleri

2P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR
Yrd. Doç. Dr. Banu C. TEL

16

Farelerde ilaç verme ve enjeksiyon teknikleri

2P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR
Yrd. Doç. Dr. Banu C. TEL

17

Farelerde kan ve örnek alma teknikleri

2P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR
Yrd. Doç. Dr. Banu C. TEL

18

Fare anatomisi

1P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

19

Farelerde anestezi ve ötenazi

1P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

20

Farelerde temel cerrahi teknikler

2P

Doç. Dr. Alper ÇETİNKAYA

21

Sıçan anatomi ve fizyolojisi

1T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

22

Sıçan biyokimyası

1T

Doç. Dr. Mert PEKCAN

23

Sıçan histolojisi

1T

Prof. Dr. Siyami KARAHAN

24

Sıçan beslenmesi ve yetiştiriciliği

2T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

25

Sıçan hastalıkları

2T

Doç. Dr. Buğrahan YAĞCI

26

Sıçanlarda sağlık tarama programı

1T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

27

Sıçanlarda sağlık tarama programı

2P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

28

Sıçan kullanılan hastalık modelleri

2T

Doç. Dr. Aytekin AKYOL

29

Sıçan kullanılan hastalık modelleri

2P

Doç. Dr. Aytekin AKYOL

30

Sıçanlarda temel manüplasyonlar
(Tutuş, madde verme, örnek alma)

3T

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

31

Sıçanlarda anestezi ve ötenazi teknikleri

2T

Prof. Dr. Zeynep PEKCAN

32

Sıçanlarda tutuş teknikleri

2P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR
Yrd. Doç. Dr. Banu C. TEL

33

Sıçanlarda ilaç verme ve enjeksiyon teknikleri

2P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR
Yrd. Doç. Dr. Banu C. TEL

34

Sıçanlarda kan ve örnek alma teknikleri

2P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR
Yrd. Doç. Dr. Banu C. TEL

35

Sıçan anatomisi

1P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

36

Sıçanlarda anestezi ve ötenazi

1P

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

37

Sıçanlarda temel cerrahi teknikler

2P

Doç. Dr. Alper ÇETİNKAYA

 

Sertifika Başvuru Formu

Hacettepe Üniversitesi
Etik Kurulları ve Komisyonları
06100, Sıhhiye/ Ankara