HÜ HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULU

DENEY HAYVANI KULLANIMI SERTİFİKASI ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER

Orman ve Su İşleri Bakanlığı' nın ilgili yönetmeliği gereği, Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası almak için aşağıdaki konuların işlendiği en az 80 saatlik eğitim alınması zorunluluğu vardır.

1. Deney hayvanları morfolojisi (anatomisi + histolojisi).
2. Deney hayvanları fizyolojisi.
3. Hayvan deneyleri etiği ve alternatif deney metotları.
4. Deney hayvanları kullanım teknikleri (teorik + pratik).
•           Tutuş teknikleri.
•           Enjeksiyon teknikleri.
•           Kan alma teknikleri.
•           Anestezi – ötenazi teknikleri.
5. Hayvan deneyleri laboratuvarları kuruluş ve işletmesi.
6. Temel laboratuvar güvenliği.
7. Hayvan refahı ve davranış özellikleri.
8. Deney hayvanları üretimi.
9. Deney hayvanları biyokimyası.

DENEY HAYVANI KULLANIM SERTİFİKASI ALMAK İÇİN İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR

A- KURSLAR YOLUYLA SERTİFİKA SAHİBİ OLMAK İÇİN;

1. Hayvan Deneyleri Etik Kurulumuzca güncel mevzuatlar doğrultusunda
düzenli olarak “Sertifika Kursları” açılmaktadır. Bu kursları başarıyla tamamlayanlar, kurulumuza başvurarak sertifikalarını alabilirler.
Sertifika Başvuru Formu

2. Yurt dışından alınmış sertifika v.b belgeler, ancak Orman ve Su
İşleri Bakanlığı bünyesinde bulunan “Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu”nca eşdeğerlilikleri onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır. Bu tür bir belgeye sahip olanlar, Etik Kurul Başvurularından önce belgelerinin eşdeğerliliğini bakanlığa onaylatması gerekmektedir.

B- LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDAN DERS ALARAK SERTİFİKA SAHİBİ OLMAK İÇİN;

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarında yer alan ve aşağıda listelenmiş ve Etik Kurulumuzca onaylanmış olan ders / derslerden B3
(70) ve üzeri not alarak geçenler, kurulumuza başvurarak sertifikalarını alabilirler. “Sertifika Başvuru Formu

ÖNEMLİ : Etik Kurulumuza yapılacak sertifika başvuruları için kabul edilen lisansüstü dersler listesi yenilenmiş ve 21 Şubat 2017 tarihli toplantımızda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  Bu tarihten itibaren, web sayfamızda yayınlanan güncel listeden alınarak başarılı olunmuş dersler doğrultusunda yapılacak sertifika başvuruları kabul edilecektir.

“Eski Ders Listesi”ndeki dersler ile yapılacak sertifika başvuruları da
2017-2018 akademik yılı başlangıç tarihine kadar kabul edilecek, bu tarihten sonra sadece “Güncel Ders Listesi”ne ilişkin başvurular değerlendirmeye alınacaktır. “Eski Ders Listesi” belirtilen tarihe kadar web sayfamızın sonunda yayınlanmaya devam edecektir.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN;

BYL 607 Deney Hayvanlarında Cerrahi Yöntemler
Açıklama: Sertifika için bu ders tek başına yeterlidir.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN;

TFR 790 Laboratuvar Hayvanları ve Deneysel Girişim İlkeleri
Açıklama: TFR 790 dersi, başarıyla tamamlandıktan sonra, aşağıdaki Ek Dersler listesinden  bir ders alınarak sertifika başvurusu yapılabilir.

EK DERSLER

TFR 601 Farmakolojide Laboratuvar Teknikleri
EFR 616 Farmakolojik Tarama Yöntemleri
FZY 702 Fizyolojide Temel Laboratuvar Uygulamaları ve Araştırma Yöntemleri II
TET 718 Hayvan Araştırmaları ve Etik
TNB 751 Nörobiyolojik Laboratuvar Teknikleri
NSC 751 Laboratory Techniques in Neurobiology
(TNB 751’ in İngilizce Programda açılan eşdeğeri)

ESKİ DERS LİSTESİ

Eski listenin geçerlilik süresi 25 Eylül 2017 tarihinde sona ermiştir. Bu neden ile web sayfamızdan kaldırılmıştır. Etik Kurulumuza yüksek lisans ve doktora dersleri üzerinden yapılacak SERTİFİKA başvurularında yukarıdaki liste esas alınacaktır.

Hacettepe Üniversitesi
Etik Kurulları ve Komisyonları
06100, Sıhhiye/ Ankara