Hacettepe Üniversitesi Etik Kurulları ve Komisyonları
ANA SAYFA

 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

 

Etik Kurul

 
     

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

 

HÜ Etik Komisyonu

 
     

Hayvan Deneyleri Etik Kurulu

 

Dergi Değerlendirme ve Yayın Komisyonu

 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

 

Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

 
Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Komisyonu    
   

 

Hacettepe Üniversitesi
Etik Kurulları ve Komisyonları
06100, Sıhhiye/ Ankara