Hacettepe Üniversitesi Etik Kurulları ve Komisyonları
KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL ÜYELERİ

ÜNVANI-ADI-SOYADI:

UZMANLIK ALANI:

Prof.Dr. F. Alev TÜRKER
Başkan

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Medikal Onkoloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Zafer ÇEHRELİ
Başkan Yardımcısı

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Pedodonti Anabilim Dalı

Prof.Dr. Mutlu HAYRAN
RAPORTÖR

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü
Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Murat YURDAKÖK

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Neonatoloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Fatma GÜMRÜK

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Hematoloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Nilgün SAYINALP

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Hematoloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Nuket Örnek BUKEN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Prof.Dr. Türkan ELDEM

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. İnci ERDEMLİ

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Ayşe KÜÇÜKDEVECİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof.Dr. Mehmet UĞUR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyofizik Anabilim Dalı

Doç.Dr. Erdem KARABULUT

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyoistatistik Anabilim Dalı

Doç.Dr. Ümit Murat ŞAHİNER

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Adalı Alerji Bilim Dalı

Av. Meltem ONURLU

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Müşavirliği Avukatı

Av. Çetin Ziya AKÇAĞLAYAN
Sivil üye

Avukat
Sivil üye

Hacettepe Üniversitesi
Etik Kurulları ve Komisyonları
06100, Sıhhiye/ Ankara