BAŞVURU

Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuza yapılacak başvurularda T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından istenen formların kullanılması gerekmektedir.

Bu formlara aşağıda bulunan erişim bağlantısından ulaşılabilmektedir.

İlaç Klinik Araştırma Formları:
http://www.titck.gov.tr/Ilac/KlinikArastirmalar#

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalar Formları:
http://www.titck.gov.tr/TıbbiCihazKlinikAraştırmalarFormu

Hacettepe Üniversitesi
Etik Kurulları ve Komisyonları
06100, Sıhhiye/ Ankara